Historia

Vuonna 1909 perustettiin Toverikunta. Toverikunnan varsinaiseksi jäseneksi pääsi jokainen koulun opettaja ja oppilas kirjoittamalla nimensä jäsenkirjaan ja maksamalla 50 pennin sisäänkirjoittautumismaksun sekä jäsenmaksua 25 penniä kuukaudessa (vuoden 1909 markan arvon mukaan euroiksi muunnettuna kertoimella 3,5856 1,79 € ja 0,89 €).

Toverikunnan rinnalle perustettiin vuonna 1911 Toverikunnan Raittiusyhdistys, joka toimi Suomen Opiskelevan Nuorison Raittiusliiton alaosastona. Myöhemmin keväällä 1928 raittiusyhdistys muutettiin itsenäiseksi ja nimeksi tuli Joensuun Kauppakoulun Raittiusyhdistys, joka sittemmin lakkautettiin vuonna 1973.

Jo Kilta ry:n alkuvaiheista lähtien opiskelijoille on tarjottu palveluita, joista vanhimpia on kirjakauppa. Toverikunnan kokouksessa 2.10.1913 keskusteltiin kirjakaupan perustamisesta, joka saikin kannatusta. Kirjakaupan tuottoja käytettiin oppilaskirjaston toiminnan tukemiseksi ja vuonna 1943 kirjakaupan varoilla perustettiin stipendirahasto. Aluksi kirjakauppa toimi nimellä Osuuskunta Merkurius, kunnes hallitus 16.12.1936 päätti yksimielisesti muuttaa nimen Kirjakauppa Merkuriukseksi. Viimeksi Sirkkala-kampuksella toiminut Kilta Shop jatkoi perinteitä tradenomiopiskelijoiden hyväksi syksyyn 2013 saakka, jolloin Wärtsilä-kampukselle muuton myötä kirjakauppatoiminta päätettiin lakkauttaa 100 v. tultua täyteen.  Muutokset toimintaympäristössä ja siirtyminen nettiaikakauteen vaikuttivat opiskelutarvikkeiden ja kirjojen myyntiin merkittävästi eikä toiminta ollut enää taloudellisesti kannattavaa.

Merkittävä aikakausi Killan historiassa liittyy opiskelijaruokailun järjestämiseen. Alkuvuosikymmenten aikana pitkät koulumatkat ja huonot kulkuyhteydet aiheuttivat oppilaille vakaviakin terveydellisiä ongelmia, koska ruoka täytyi tuoda mukana jopa lukukauden ajaksi.  Suomen Punaisen Ristin Joensuun osaston myötävaikutuksella saatiin oppilaille järjestettyä lukuvuonna 1955 – 1956 aamiainen koululla edulliseen hintaan. Seuraavana lukuvuonna aloitti toimintansa Kilta ry:n omistama oppilasravintola ja näin huolehdittiin siitä, että oppilaat saivat terveellistä ja monipuolista ruokaa edullisin hinnoin.

Opiskelija- ja henkilöstöravintola sekä kahvila Café Gilda toimi menestyksellisesti yhdistyksen ylläpitämänä lähes 48 vuotta kunnes se keväällä 2005 jouduttiin lakkauttamaan Joensuun kaupungin kilpailutettua opiskelijaruokailupalvelut eri yksiköissä ja palveluiden siirtyessä alan suuryritysten hoidettaviksi.  Parhaimmillaan yhdistyksellä oli palkattua henkilökuntaa opiskelijaravintolassa 11 henkilöä eri tehtävissä.

Yhdistyksen virkistystarkoituksen toteuttamisesta vuosikymmenten aikana kertoo monipuolinen harrastustoiminta erilaisissa kerhoissa ja varsinkin urheilun saralla.  Aluksi toiminta rajoittui laskiaisretkien yhteydessä järjestettäviin hiihtokilpailuihin.  Vuosien mittaan urheilulajit monipuolistuivat ja menestystä tuli valtakunnallisestikin eri lajien mestaruuksina kuten jääkiekossa, kori- ja kaukalopallossa sekä salibandyssä.  Opiskelijoiden joukossa on ollut lukuisia urheiluaktiiveja myös koulun ulkopuolella.  Killan palkintovitriinissä on nähtävänä runsaasti palkintoja erilaisista kilpailuista aivan alkuvuosista lähtien.

Kilta ry on myös julkaissut sanomalehtiä ja muita tiedotteita, joista ensimmäinen oli kerran kuukaudessa ilmestynyt Toverin ääni, jonka nimeksi muutetiin vuonna 1911 Airut. Se ilmestyi vuoteen 1973 saakka ja sen jälkeen toimitettiin Kopaus-lehteä, joka jaettiin myös muihin Joensuun oppilaitoksiin ja liikeyrityksiin. Kopausta seurasi Kopis-Info.  Tiedonvälityksen kehittyminen tietotekniikan ansiosta on muuttanut yhdistyksen tiedottamista sähköiseksi ja varsinaisten lehtien julkaisu on loppunut.

Historiaa tarkasteltaessa ei voi sivuuttaa toimintaa maanpuolustuksen hyväksi.  Vapaussodan aikana järjestettiin käsityöiltoja, joiden tarkoitus oli varustaa sotaan lähteneitä opiskelijapoikia ja muitakin sotilaita lämpimillä sukilla ja käsineillä, joita valmistui toistasataa paria. Kerhoissa luettiin isänmaallista kirjallisuutta ja laulettiin.  Toisen maailmansodan aikana suurin osa pojista meni asepalvelukseen ja toiset osallistuivat kotipaikkakunnalla väestönsuojelu- tai muuhun palvelukseen. Tytöt toimivat viimeksi mainittujen lisäksi lottatehtävissä.  Vuonna 1939 toimeenpantiin keräys Pohjois-Karjalan rajapitäjistä evakuoitujen perheiden hyväksi.  Jälleenrakennuslainaan 1942 toverikunta sijoitti yhteensä 15 000 markkaa.

Kilta ry:n toimisto muutti syksyllä 2013 Wärtsilä-kampukselle ja Kilta Shopin varastoon jääneet opiskelutarvikkeet myydään loppuun nykyisestä toimistosta.  Yhteisessä toimistossa Joensuun Insinööriopiskelijat ry:n kanssa Kilta jatkaa aktiivista toimintaansa. Vuonna 2019 vietimme Kilta ry:n 110-vuotisjuhlaa. Olemme ylpeitä vanhasta, mutta niin aktiivisesta ainejärjestöstämme!